Interim management

Gemeente Midden-Delfland
September 2006 tot februari 2007
Interim hoofd afdeling Ontwikkeling
Opdracht: overnemen taken vertrekkend hoofd en coachen van medewerkers

Gemeente Schiedam
Januari 2005 tot november 2007
Interim manager Vastgoed en Grondbedrijf
Opdracht: overnemen taken Landmeten en Vastgoed

Gemeente Oud Beijerland
Januari 2007 tot maart 2009
Interim procesmanager Integrale Visie Dorpsontwikkeling
Opdracht: opzetten van een integraal uitvoeringsprogramma als onderdeel van een reeds opgestelde integrale visie

Gemeente Hardinxveld-Giessendam
Projectmanager De Blauwe Zoom CV/BV vanaf 1 juli 2013

Binnenstedelijke herontwikkeling

Gemeente Zoetermeer – wijk Palenstein
Juni 2004 tot maart 2005
Herontwikkelingsplan voor 1.100 appartementen in samenwerking met de betrokken woningcorporaties.
Verkenning uitgevoerd voor het te voeren grondbeleid. Haalbaarheidsstudie opgesteld over de economische uitvoerbaarheid van deze herontwikkeling.

Gemeente Vlaardingen – project Rivierzone
Gestart in oktober 2008, afgerond in oktober 2009
Opstellen integrale ontwikkelingsvisie met het accent op haalbaarheid in brede zin en het ontwikkelingsmodel.

Gemeente Schiedam – locatie Vlietlandziekenhuis
Gestart in november 2007, opdracht beëindigd in februari 2010
Projectmanager van de herontwikkeling van de locatie van het voormalige Vlietlandziekenhuis.

Gemeente Oegstgeest – project Rijnfront
Januari 2005 tot en met december 2005
Ontwikkeling van ongeveer 1.400 woningen in de regio Leiden. Coördinatie van de herziene berekening van de grondexploitatie en advisering over het grondbeleid. Onderhandelingen met marktpartijen en overleg met hogere overheden voor subsidieaanvragen.
www.oegstgeest.nl

Gemeente Delft – Harnaschpolder
Maart 2004 tot en met december 2005
Projectmanager. De Harnaschpolder is de laatste nieuw te realiseren woningbouwlocatie voor de gemeente Delft. In het gebied worden ongeveer 1.300 woningen gebouwd.
www.harnaschpolder.info

Beleidswerkzaamheden

Gemeente Westland – beleidsnota’s
Juni 2005 tot en met juni 2006
Opstellen nota bovenwijkse voorzieningen, nota grondprijzen, exploitatieverordening en het meerjarenprogramma grondexploitaties. Uitvoeren verkennende studie gemeentelijk vastgoedbedrijf.

Gemeente Leidschendam-Voorburg
Oktober 2008 tot januari 2013
Strategisch beleidsadviseur voor de ontwikkeling van corridor Duivenvoorde. Advies over ontwikkelingsmodellen en de implementatie daarvan in de organisatie. Ondersteunen van de procesgang om tot daadwerkelijke realisatie te komen. Hulp en advies bij Europese aanbestedingen.

Gemeente Oud-Beijerland
Maart 2009 tot en met maart 2010
Vormgeven van het instrumentarium voor het taakveld grondbeleid. Verzorgen van de projectmatige verankering in het grondbedrijfproces.

Gemeente Gorinchem
April 2010 tot juli 2013
Opstellen nota grondbeleid, opstellen nota grondprijzen, algemene ondersteuning bij de bedrijfsvoeringvraagstukken binnen het team Vastgoed. Coördinatie en mede opstellen grondexploitaties.

Trainingen en opleidingen

Bureau Inicio
Advies- en managementbureau voor integrale stedelijke ontwikkeling

Neprom
2000 tot en met 2006
Docent vakgebied Grondbedrijf
Leergang projectontwikkeling

Hoge School Rotterdam
1997 tot en met 2006
Docent vakgebied Management & Organisatie
Docent vakgebied Stedenbouweconomie

Bestuursacademie
Docent vakgebied Management & Organisatie
Docent grondbeleidaspecten bij ruimtelijke ontwikkelingen voor de HBO-opleiding Grondontwikkeling
(Bachelor of public administration)
Docent opleiding Grondontwikkeling


Incompany trainingen Grondbeleid:
Gemeente Midden-Delfland
Gemeente Amstelveen
Gemeente Oud-Beijerland
Gemeente Boxmeer
Gemeente Meppel
Gemeente Barendrecht
Gemeente Voorhout
Gemeente Weert
Gemeente Roosendaal
Gemeente Ermelo
Gemeente Oosterhout
Gemeente Zaanstad
Gemeente Den Haag – HOB
Gemeente Rotterdam – OBR
Gemeente Harenkarspel
Gemeente Vaals
Gemeente Gorinchem
Dura Vermeer projectontwikkelaar